Skip Navigation Linksdefault

ÅRSMØTE 2016

 Tirsdag 19. april kl. 2030

I Speilsalen på Brevik skole

Frist for innmelding av forslag til årsmøtet: 9. mars

Fullstendig innkalling, årsrapport, regnskap og budsjett ligger i mappen "Årsmøter" til høyre​Medlemsmøte Felt 2

(Hegreveien, Lerkeveien, Måltrostveien, Orrhaneveien, Stokkandveien)

ONSDAG 13. APRIL kl. 1930 - 2100 i Solåsen barnehage

  1. Godkjennelse av referat fra forrige medlemsmøte
  2. Godkjennelse av innkalling
  3. Justering av vedlikeholdsfond garasjer felt 2
  4. Innspill til dugnad
    1. Reparere/male gjerde ved lekeplassen
    2. Merke opp parkeringsplasser
  5. ​Orienteringssaker
Vel møtt!


​​​-----------------------------------

​Klippekart

Dagens klippekart er lagt ut i dokumentarkivet. Disse er ikke av særlig godt format, og det foreligger også papirutgaver som ikke er digitalisert. Vi jobber med å utarbeide nye klippekart av bedre kvalitet, og vil legge ut disse her så snart disse er klare.

 

 

  
  
  
  
  
Folder: Referater
  
18.09.2014 10:19Vidar Crosby (IT kontakt)
Folder: ÅRSMØTER
  
05.04.2016 14:44Henning Andreassen (Kasserer/Sekretær)
VEDTEKTER.docx
  
05.04.2016 15:15Henning Andreassen (Kasserer/Sekretær)

 

 

 

Om Store Brevik Velforening

Store Brevik ligger 4 km fra Son, helt syd i Vestby kommune og Akershus fylke. Boligområdet på Store Brevik er delt inn i fem byggefelt, som ligger rundt Brevik tjern (populært  kalt Tjernet) og Brevik skole og grendesenter. Det ble bygget ut av OBOS på slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet, og var tidligere Store Brevik gårds eiendom.

Velforeningens fremste oppgave er å ivareta medlemmenes  interesser når det gjelder  fellesområdene.

Styret i Store Brevik Velforening håper du trives på Store Brevik. Hvis du er nylig innflyttet, ønsker vi deg hjertelig velkommen!

 Vi har også en egen Facebook side - hvor vi oppdaterer litt hyppigere og det er enklere for alle å delta:-)